(MB.MB31O) Тeorija organske evolucije

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Molekularna biologija i fiziologija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Dragana (Milčo) Stojadinović

Vežbe:

Тijana (Radoš) Čubrić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci