(MB.MB21O) Biologija čoveka

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+1+0+145+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jelena (Siniša) Vitorović

Dragana (Milčo) Stojadinović

Vežbe:

Darija (Nenad) Milenković

Laboratorijske vežbe:

Darija (Nenad) Milenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci