Студентски парламент Природно-математичког факултета први пут је конституисан 30. маја 2007. године. SPPMF je organ Fakulteta i najviši je oblik studentskog predstavljanja.

Студенти на непосредним изборима, сваке друге године у летњем семестру, бирају чланове парламента, представнике департмана који на конститутивној седници Парламента бирају председника Парламента и студента продекана. Право да бирају и буду бирани за чланове Студентског парламента имају сви студенти ПМФ-а уписани на студије у години у којој се бира Студентски парламент.

Циљеви и садржаји рада парламента су:

  • Залагање за квалитетну наставу и услове студирања,
  • Залагање за ефикасни научни и образовни систем,
  • Залагање за заштиту права студената,
  • Залагање за висок ниво стандарда студената и квалитет студирања,
  • Утицај на органе и тела Факултета који доносе одлуке од значаја за студенте,
  • Квалитетно информисање студената,
  • Сарадња са факултетима у земљи и иностранству,
  • Организација ваннаставних активности (спортско-културна дешавања),
  • Остале активности од интереса за студенте Факултета.

Канцеларија Студентског парламента налази се у холу факултета, поред учионице број 12.

Председник Студентског парламента

Јасмина Динић
Катедра за математику