Svi članovi SPPMF-a:

Milan N Đokić 3711 – predsednik

Katarina Z Bito 2185 – sekretar

Emilija S Milenković 3706

Kristina V Savić 2692

Đorđe N Stojilković 3634

Maja D Manojlović 377

Jovana B Vuletić 1969

Petar S Petković 40

Nikola B Mihajlović 2691

Nikola N Ninić 3662

Kao jedan od četiri člana Saveta Fakulteta iz reda studenata izabrana na predlog Dekana, Milica Branković – student doktorskih studija hemije (br.indeksa 329) na redovnoj sednici SPPMF-a.

Predsedništvo parlamenta:

1. Milan N Đokić 3711 – predsednik

2. Katarina Z Bito 2185 – sekretar

3. Vođe resora:

Emilija S Milenković 3706

Kristina V Savić 2692

Đorđe N Stojilković 3634

*Studendt prodekan će biti predložen tek nakon završetka upisa u 2018/2019.