Studentski parlament Prirodno-matematičkog fakulteta prvi put je konstituisan 30. maja 2007. godine. SPPMF je organ Fakulteta i najviši je oblik studentskog predstavljanja.

Studenti na neposrednim izborima, svake druge godine u letnjem semestru, biraju članove parlamenta, predstavnike departmana koji na konstitutivnoj sednici Parlamenta biraju predsednika Parlamenta i studenta prodekana. Pravo da biraju i budu birani za članove Studentskog parlamenta imaju svi studenti PMF-a upisani na studije u godini u kojoj se bira Studentski parlament.

Ciljevi i sadržaji rada parlamenta su:

 • Zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja,
 • Zalaganje za efikasni naučni i obrazovni sistem,
 • Zalaganje za zaštitu prava studenata,
 • Zalaganje za visok nivo standarda studenata i kvalitet studiranja,
 • Uticaj na organe i tela Fakulteta koji donose odluke od značaja za studente,
 • Kvalitetno informisanje studenata,
 • Saradnja sa fakultetima u zemlji i inostranstvu,
 • Organizacija vannastavnih aktivnosti (sportsko-kulturna dešavanja),
 • Ostale aktivnosti od interesa za studente Fakulteta.

Kancelarija Studentskog parlamenta nalazi se u holu fakulteta, pored učionice broj 12.

Predsednik Studentskog parlamenta

Milan Đokić
Departman za matematiku

Svi članovi SPPMF-a:

Departman za matematiku:
 1. Milan Đokić 
 2. Emilija Milenković
 3. Đorđe Stojilković 
 4. Nikola Ninić 
 5. Jovana Ilić 
 6. Jasmina Dimić 
Departman za biologiju:
 1. Nebojša Milosavljević 
Departman za hemiju:
 1. Nikola Mihajlović
Departman za fiziku:
 1. Katarina Bito 
Departman za geografiju:
 1. Jovana Vuletić 
 2. Stefan Milićević 
 3. Veljko Anisijević 
 4. Uroš Mihajlović 
Departman za računarske nauke:
 1. Petar Petković 
 2. Veljko Jakšić 

Članovi Saveta fakulteta iz reda studenata:

 1. Nikola Mihajlović, 
 2. Katarina Bito,
 3. Jovana Ilić, 
 4. Veljko Jakšić

Predsedništvo SPPMF-a čine:

 1. Predsednik – Milan Đokić,
 2. Potpredsednik – Emilija Milenković,
 3. Student prodekan – Nikola Mihajlović,
 4. Sekretar – Jovana Ilić,
 5. Vođe resora :
  • Milan Đokić,
  • Emilija Milenković,
  • Jovana Ilić,
  • Petar Petković,
  • Veljko Jakšić,
  • Veljko Anisijević

Članovi komisije za obezbeđivanje kvaliteta nastave na nivou fakulteta:

 1. Emilija Milenković,
 2. Katarina Bito

Komisija za obezbeđenje kvaliteta sa svakog departmana:

Matematika:
 1. Jasmina Dimić,
 2. Jovana Ilić
Fizika:
 1. Ivana Sokolović, 
 2. Jovana Urošević
Hemija:
 1. Dijana Jovanović,
 2. Nikola Mihajlović
Računarske nauke:
 1. Veljko Jakšić,
 2. Strahinja Miladinović
Biologija i ekologija:
 1. Dina Stojanović,
 2. Nebojša Milosavljević
Geografija:
 1. Jovana Vuletić,
 2. Stefan Milićević

Članovi Nastavno-naučnog veća iz reda studenata:

 

Departman za hemiju:

 • Nikola Mihajlović (nikola.mihajlovic@pmf.edu.rs)
 • Dijana Jovanović (dijana.jovanovic@pmf.edu.rs)


Departman za matematiku:

 •  Jasmina Dimić (jasmina.dimic@pmf.edu.rs)
 •  Emilija Milenković (emilija.milenkovic@pmf.edu.rs)


Departman za geografiju:

 •  Jovana Vuletić (jovana.vuletic1@pmf.edu.rs)
 •  Stefan Milićević (stefan.milicevic@pmf.edu.rs)


Departman za biologiju:

 •  Ana Milenković (ana.milenkovic1@pmf.edu.rs)
 •  Aleksandra Petrović (aleksandra.petrovic4@pmf.edu.rs)


Departman za fiziku:

 • Katarina Bito (katarina.bito@pmf.edu.rs)
 •  Veljko Petrović (veljko.petrovic@pmf.edu.rs)


Departman za računarske nauke:

 •  Veljko Jakšić (veljko.jaksic@pmf.edu.rs)
 •  Strahinja Miladinović (strahinja.miladinovic@pmf.edu.rs)

Članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Nišu:

 1. Milan Đokić, 
 2. Nikola Mihajlović,
 3. Veljko Anasijević