Studentski parlament Prirodno-matematičkog fakulteta prvi put je konstituisan 30. maja 2007. godine. SPPMF je organ Fakulteta i najviši je oblik studentskog predstavljanja.

Studenti na neposrednim izborima, svake druge godine u letnjem semestru, biraju članove parlamenta, predstavnike departmana koji na konstitutivnoj sednici Parlamenta biraju predsednika Parlamenta i studenta prodekana. Pravo da biraju i budu birani za članove Studentskog parlamenta imaju svi studenti PMF-a upisani na studije u godini u kojoj se bira Studentski parlament.

Ciljevi i sadržaji rada parlamenta su:

 • Zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja,
 • Zalaganje za efikasni naučni i obrazovni sistem,
 • Zalaganje za zaštitu prava studenata,
 • Zalaganje za visok nivo standarda studenata i kvalitet studiranja,
 • Uticaj na organe i tela Fakulteta koji donose odluke od značaja za studente,
 • Kvalitetno informisanje studenata,
 • Saradnja sa fakultetima u zemlji i inostranstvu,
 • Organizacija vannastavnih aktivnosti (sportsko-kulturna dešavanja),
 • Ostale aktivnosti od interesa za studente Fakulteta.

Kancelarija Studentskog parlamenta nalazi se u holu fakulteta, pored učionice broj 12.

Predsednik Studentskog parlamenta

Milan Đokić
Departman za matematiku

Svi članovi SPPMF-a:

Departman za matematiku:
 1. Milan Đokić 3711
 2. Đorđe Stojilković 3634
 3. Emilija Milenković 3706
 4. Nikola Ninić 3662
 5. Jovana Ilić 3685
 6. Jasmina Dimić 3683
Departman za biologiju:
 1. Nebojša Milosavljević 1286
Departman za hemiju:
 1. Nikola Mihajlović 2691
Departman za fiziku:
 1. Katarina Bito 2185
Departman za geografiju:
 1. Jovana Vuletić 1969
 2. Stefan Milićević 2034
 3. Veljko Anisijević 2042
 4. Uroš Mihajlović 2021
Departman za računarske nauke:
 1. Petar Petković 40
 2. Veljko Jakšić 93

Članovi Saveta fakulteta iz reda studenata:

 1. Nikola Mihajlović 2691
 2. Kristina Savić, 2692
 3. Jovana Vuletić, 1969
 4. Petar Petković, 40

Predsedništvo SPPMF-a čine:

 1. Milan Đokić 3711 – predsednik
 2. Nikola Mihajlović 2691 – zamenik predsednika
 3. Katarina Bito 2185 – sekretar
 4. Nikola Ninić 3662 – student prodekan
 5. Vođe resora (potpredsednici SPPMF-a:
  • Emilija Milenković 3706
  • Kristina Savić 2692
  • Đorđe Stojilković 3634

Članovi komisije za obezbeđivanje kvaliteta nastave na nivou fakulteta:

 1. Emilija Milenković, Departman za Matematiku (3706)
 2. Sanja Radovanović, Departman za Fiziku (2162)

Komisija za obezbeđenje kvaliteta sa svakog departmana:

Matematika:
 1. Lazar Jončić, 3612
 2. Jovana Ilić, 3685
Fizika:
 1. Ivana Sokolović, 2168
 2. Jovana Urošević, 2129
Hemija:
 1. Andrijana Marjanović, 159
 2. Nikola Mihajlović, 2691
Računarske nauke:
 1. Petar Petković, 40
 2. Lazar Stamenković, 37
Biologija:
 1. Makarije Jakšić, 1271
Geografija:
 1. Jovana Vuletić, 1969
 2. Maja Manojlović, 377

Članovi Nastavno-naučnog veća iz reda studenata:

 1. Milan Đokić (3711)
 2. Nikola Mihajlović (2691)
 3. Nikola Ninić (3662)
 4. Katarina Bito (2185)
 5. Emilija Milenković (3706)
 6. Kristina Savić (2692)
 7. Đorđe Stojilković (3634)
 8. Jovana Vuletić (1969)
 9. Maja Manojlović (377)
 10. Petar Petković (40)
 11. Sandra Stošić (294)
 12. Jovana Ilić (3685)