Управник

Др Славиша М. Стаменковић

Редовни професор

Секретар

Др Вишња Мадић

Асистент


Ангажовани са пуним радним односом

Др Славиша М. Стаменковић

Редовни професор

Др Драгана Д. Стојичић

Редовни професор

Др Владимир А. Жикић

Редовни професор

Др Марина Ж. Јушковић

Редовни професор

Др Татјана Љ. Митровић

Редовни професор

БЗ
Др Бојан К. Златковић

Редовни професор

Др Перица Ј. Васиљевић

Редовни професор

АС
Др Ана В. Савић

Редовни професор

Др Љубиша Б. Ђорђевић

Ванредни професор

СТ
Др Светлана М. Тошић

Ванредни професор

Др Наташа Јоковић

Ванредни професор

Др Саша С. Станковић

Ванредни професор

Др Јелена С. Виторовић

Ванредни професор

ЗМ
Др Зорица С. Митић

Ванредни професор

Др Данијела С. Николић

Ванредни професор

Др Ђурађ Д. Милошевић

Ванредни професор

Др Владимир Ј. Цветковић

Ванредни професор

Ангажовани на допунском раду

СН
Др Стево Најман

Редовни професор

ЉР
Др Љупко Рундић

Редовни професор