Управник

Др Славиша М. Стаменковић

Редовни професор

Секретар

Др Вишња Мадић

Доцент


Ангажовани са пуним радним односом

Др Славиша М. Стаменковић

Редовни професор

Др Драгана Д. Стојичић

Редовни професор

Др Владимир А. Жикић

Редовни професор

Др Марина Ж. Јушковић

Редовни професор

Др Татјана Љ. Митровић

Редовни професор

БЗ
Др Бојан К. Златковић

Редовни професор

Др Перица Ј. Васиљевић

Редовни професор

АС
Др Ана В. Савић

Редовни професор

Др Ђурађ Д. Милошевић

Редовни професор

Др Љубиша Б. Ђорђевић

Ванредни професор

СТ
Др Светлана М. Тошић

Ванредни професор

Др Наташа Јоковић

Ванредни професор

Др Саша С. Станковић

Ванредни професор

Др Јелена С. Виторовић

Ванредни професор

ЗМ
Др Зорица С. Митић

Ванредни професор

Др Данијела С. Николић

Ванредни професор

Др Владимир Ј. Цветковић

Ванредни професор

ДЈ
Др Драгана Д. Јеначковић Гоцић

Ванредни професор

БЈ
Бранко Н. Јотић

Асистент

Ангажовани на допунском раду

СН
Др Стево Најман

Редовни професор

ЉР
Др Љупко Рундић

Редовни професор