Upravnik

Dr Slaviša M. Stamenković

Redovni profesor

Sekretar

Dr Višnja Madić

Docent


Angažovani sa punim radnim odnosom

Dr Dragana D. Stojičić

Redovni profesor

Dr Vladimir A. Žikić

Redovni profesor

Dr Marina Ž. Jušković

Redovni profesor

BZ
Dr Bojan К. Zlatković

Redovni profesor

Dr Perica J. Vasiljević

Redovni profesor

AS
Dr Ana V. Savić

Redovni profesor

Dr Svetlana M. Тošić

Vanredni profesor

Dr Nataša Joković

Vanredni profesor

Dr Saša S. Stanković

Vanredni profesor

Dr Jelena S. Vitorović

Vanredni profesor

ZM
Dr Zorica S. Mitić

Vanredni profesor

Dr Danijela S. Nikolić

Vanredni profesor

Dr Vladimir J. Cvetković

Vanredni profesor

Angažovani na dopunskom radu

SN
Dr Stevo Najman

Redovni profesor

LR
Dr Ljupko Rundić

Redovni profesor

Dr Branko Кaradžić

Naučni saradnik