Декан

Др Нико Радуловић
Др Нико Радуловић

Редовни професор, Департман за хемију

018/224-472

066/244-472

vangelis0703@botblocker@heartinternet.ukyahoo.comПродекан за материјално-финансијско пословање

Др Зорица Стојановић-Радић
Др Зорица Стојановић-Радић

Редовни професор, Департман за биологију и екологију

018/224-472

066/244-472

zstojanovicradic@botblocker@heartinternet.ukyahoo.comПродекан за наставу

Др Татјана Анђелковић
Др Татјана Анђелковић

Редовни професор, Департман за хемију

018/224-472

066/244-472

tatjana.andjelkovic@botblocker@heartinternet.ukoutlook.com

Lična prezentacija
Продекан за науку и научно-истраживачки рад

Др Милан Златановић
Др Милан Златановић

Редовни професор, Департман за математику

018/224-472

066/244-472

zlatmilan@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Website
Продекан за обезбеђење квалитета

Др Александар Настић
Др Александар Настић

Редовни професор, Департман за математику

018/224-472

066/244-472

aleksandar.nastic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rsПродекан за просторни развој

Др Саша Гоцић
Др Саша Гоцић

Редовни професор, Департман за физику

018/224-472

066/244-472

sasa.gocic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs