Dekan

Dr Perica J. Vasiljević
Dr Perica J. Vasiljević

Redovni profesor, Departman za biologiju i ekologiju

018/224-472

066/244-472

dekan@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rsProdekan za koordinaciju međunarodnih projekata

Dr Aleksandar R. Radivojević
Dr Aleksandar R. Radivojević

Redovni profesor, Departman za geografiju

018/224-472

066/244-472

aleksandar.radivojevic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rsProdekan za materijalno i finansijsko poslovanje

Dr Dejan B. Ilić
Dr Dejan B. Ilić

Redovni profesor, Departman za matematiku

018/224-472

066/244-472

ilicde@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Website
Prodekan za nastavu i za obezbeđenje kvaliteta

Dr Snežana B. Тošić
Dr Snežana B. Тošić

Redovni profesor, Departman za hemiju

018/224-472

066/244-472

snezana.tosic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rsProdekan za naučno-istraživački rad

Dr Aleksandra N. Pavlović
Dr Aleksandra N. Pavlović

Redovni profesor, Departman za hemiju

018/224-472

066/244-472

aleksandra.pavlovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs