Dekan

Dr Niko Radulović
Dr Niko Radulović

Redovni profesor, Departman za hemiju

018/224-472

vangelis0703@botblocker@heartinternet.ukyahoo.comProdekan za materijalno-finansijsko poslovanje

Dr Zorica Stojanović-Radić
Dr Zorica Stojanović-Radić

Redovni profesor, Departman za biologiju i ekologiju

018/224-472

zstojanovicradic@botblocker@heartinternet.ukyahoo.comProdekan za nastavu

Dr Тatjana AnđelkovićProdekan za nauku i naučno-istraživački rad

Dr Milan Zlatanović
Dr Milan Zlatanović

Redovni profesor, Departman za matematiku

018/224-472

zlatmilan@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Website
Prodekan za obezbeđenje kvaliteta

Dr Aleksandar Nastić
Dr Aleksandar Nastić

Redovni profesor, Departman za matematiku

018/224-472

aleksandar.nastic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rsProdekan za prostorni razvoj

Dr Saša Gocić
Dr Saša Gocić

Redovni profesor, Departman za fiziku

018/224-472

sasa.gocic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs