Dekan

Dr Perica Vasiljević
Dr Perica Vasiljević

Redovni profesor, Departman za biologiju i ekologiju

018/224-472

066/244-472

dekan@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rsProdekan za koordinaciju međunarodnih projekata

Dr Aleksandar Radivojević
Dr Aleksandar Radivojević

Redovni profesor, Departman za geografiju

018/224-472

066/244-472

aleksandar.radivojevic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rsProdekan za materijalno-finansijsko poslovanje

Dr Dejan Ilić
Dr Dejan Ilić

Redovni profesor, Departman za matematiku

018/224-472

066/244-472

ilicde@botblocker@heartinternet.ukpmf.ni.ac.rs

Website
Prodekan za nastavu i za obezbeđenje kvaliteta

Dr Snežana Тošić
Dr Snežana Тošić

Redovni profesor, Departman za hemiju

018/224-472

066/244-472

snezana.tosic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rsProdekan za nauku i naučno-istraživački rad

Dr Aleksandra Pavlović
Dr Aleksandra Pavlović

Redovni profesor, Departman za hemiju

018/224-472

066/244-472

aleksandra.pavlovic@botblocker@heartinternet.ukpmf.edu.rs