V.d. dekan

Dr Vladimir N. Ranđelović
Dr Vladimir N. Ranđelović

Redovni profesor, Departman za biologiju i ekologiju

018/533 015, lok.155

vladar@pmf.ni.ac.rs

Lična prezentacija

Website
Prodekan za koordinaciju međunarodnih projekata

Dr Jelena M. Ignjatović
Dr Jelena M. Ignjatović

Redovni profesor, Departman za računarske nauke

018/533 015, lok.151

jelena.ignjatovic@pmf.edu.rs

Website
Prodekan za materijalno i finansijsko poslovanje

Dr Aleksandra R. Zarubica
Dr Aleksandra R. Zarubica

Redovni profesor, Departman za hemiju

zarubica2000@yahoo.com
Prodekan za obezbeđenje kvaliteta

Dr Тatjana D. AnđelkovićProdekan za prostorni razvoj Fakulteta

Dr Mića S. Stanković
Dr Mića S. Stanković

Redovni profesor, Departman za matematiku

018/533 015, lok.128

stmica@mts.rs

Lična prezentacija