Dr Aleksandar S. Nastić

Vanredni profesor

Departman za matematiku

Dr Aleksandar S. Nastić

Dr Aleksandar S. Nastić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 205

018/533 015, lok.128

CV

Biografija

БИОГРАФИЈА   Име, средње слово и презиме: Александар С. Настић Звање: ванредни професор Датум и место рођења, адреса: 08.04.1978, Београд, Савски Венац, Република Србија Садашње запослење: доцент Природно-математичког факултета у Нишу Година уписа и завршетка основних студија: 1997, 2003 Факултет и универзитет основних студија, успех на основним студијама: Природно-математички факултет у Нишу, Студијска група за математику,  смер Дипломирани математичар за рачунарство и информатику, Универзитет у Нишу, просечна оцена 9.75 Година упис
BiografijaAngažovanjaPublikacije