Dr Aleksandar S. Nastić

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Aleksandar S. Nastić

Dr Aleksandar S. Nastić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 205

018/533 015, lok.128

CV

Biografija

Др Александар С. Настић, рођен је 08.04.1978, у Београду, Савски Венац, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, ужа научна област Математика. Дипломирао је 2003. године на Универзитету у Нишу, на студијској групи за Математику, на Природно-математичком факултету - смер Дипломирани математичар за рачунарство и информатику са просечном оценом 9.75. Магистарске студије завршио је 2008. са просечном оценом 10.00; одбранивши магистарску тезу: Ауторегресивни процеси са ненегативним целобројним вредностима, у оквиру научне области Математичк
BiografijaAngažovanjaPublikacije