Dr Aleksandar S. Nastić

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Aleksandar S. Nastić

Dr Aleksandar S. Nastić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 205

018/533 015, lok.128

CV

Biografija

Др Александар С. Настић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, ужа научна област Математика, дисциплина Математичка статистика. Дипломирао је 2003. године на Универзитету у Нишу, на Природно-математичком факултету - смер за рачунарство и информатику, са просечном оценом 9.75. Магистарске студије из области Математичке статистике завршио је 2008. са просечном оценом 10.00; одбранивши магистарску тезу: Ауторегресивни процеси са ненегативним целобројним вредностима. Докторирао је на Универзитету у Нишу, на Природно-математичком ф
BiografijaAngažovanjaPublikacije