Dr Zorica Z. Stojanović-Radić

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Zorica Z. Stojanović-Radić

Dr Zorica Z. Stojanović-Radić

botblocker@heartinternet.uk

kancelarija 400

Biografija

РАДНА  БИОГРАФИЈА  Име и презиме: Зорица Стојановић-РадићРођенa:          15.07.1981. у ЗајечаруАдреса на послу: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, 18000 Нише-mail: zstojanovicradic@yahoo.com, zstojanovic@pmf.ni.ac.rsОсновно и средње образовање: Основна школа «Десанка Максимовић», Зајечар; Медицинска школа Зајечар, Зајечар (одличан успех).Високо образовање: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек за биологију са екологијом, смер: дипломирани биолог-еколог (датум уписа: 01.10.2000;
BiografijaAngažovanjaPublikacije