Dr Zorica Z. Stojanović-Radić

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Zorica Z. Stojanović-Radić

Dr Zorica Z. Stojanović-Radić

botblocker@heartinternet.uk

kancelarija 400

Biografija

РАДНА  БИОГРАФИЈА     Име и презиме: Зорица Стојановић-Радић Рођенa:          15.07.1981. у Зајечару Адреса на послу: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, 18000 Ниш е-mail: zstojanovicradic@yahoo.com, zstojanovic@pmf.ni.ac.rs Основно и средње образовање: Основна школа «Десанка Максимовић», Зајечар; Медицинска школа Зајечар, Зајечар (одличан успех). Високо образовање: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек за биологију са екологијом, смер: дипломирани биолог-еколог (датум уписа: 01.10.2000; да
BiografijaAngažovanjaPublikacije