Dr Radomir B. Ljupković

Naučni saradnik
Departman za hemiju

dr Radomir Ljupković

naučni saradnik

Departman za hemiju

 

Obrazovanje

2003: Diplomske akademske studije - Hemijske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2007: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2008: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2012: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2016: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2021: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Studijski boravci i usavršavanja

2015: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

2018: Leipzig University, Faculty of Chemistry and Mineralogy, Institute of Inorganic Chemistry

 

Oblasti naučnog interesovanja

Primenjena hemija, nauka o materijalima, katalizatori, biogoriva, sorpcija

 

Identifikacioni broj istraživača

Scopus: 55363075900

ORCID: 0000-0002-5828-1816

E-CRIS: 11547

WoS: O-3994-2015

 

Ostale aktivnosti

Član komisije za promociju Departmana za hemiju

Saradnja sa Regionalnim centrom za talente (učešće u komisijama na takmičenjima, mentorski rad sa talentovanim učenicima)

Učešće u komisijama za ocenu studentskih radova na smotrama studenata Prirodno-matematičkih fakulteta - Primatijadi

 

Angažovanje u nastavi

Vežbe: Industrijski procesi (H-250-B)

 

 

Detalji o nastavniku