Dr Radomir B. Ljupković

Naučni saradnik
Departman za hemiju

 

 

Радомир (Бранислав) Љупковић је рођен 10.03.1984. у Нишу.

Школовање:

 • Основна школа Вожд Карађорђе у Нишу, завршио 1999. год. одличним успехом;
 • Гимназију Бора Станковић у Нишу, завршио 2003. год. одличним успехом;
 • Природно-математички факултет у Нишу, Департман за хемију, 2003.-2007. год. просек 8,72;
 • Докторске студије на Природно-математичком факултету у Нишу, Департман за хемију, 2007.-2014.
 • Докторска дисертација „Синтеза биодизела на активираном катализатору на бази CaO: Оптимизација процесних параметара и ефекти коришћења биодизела“ одбрањена 25.12.2014.

Избори у звања:

 • Истраживач приправник – октобар 2008. год.
 • Истраживач сарадник – октобар 2012. год.

Ангажовање на пројектима:

 • 2008.-2011. ТР19031 „Развој електрохемијски активних микролегираних и структурно модификованих композитних материјала“
 • 2011.- ТР34008 „Развој и карактеризација новог биосорбента за пречишћавање природних и отпадних вода“

Ангажовање у настави:

 • Прехрамбени адитиви (изборни предмет на ОАС);
 • Хемија текстилних материјала и индустријских боја (изборни предмет на МАС);
 • Хемија површина и колоидна хемија (изборни предмет на МАС);
 • учествовао у изради више дипломских радова.

Чланства у стручним удружењима:

 • Члан Српског хемијског друштва.

Контакт подаци:

 • e-mail: ljupkovic@gmail.com
 • telefon: 0641939367

 

 

Detalji o nastavniku