Dr Radomir B. Ljupković

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Radomir B. Ljupković

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

CV

Biografija

    Радомир (Бранислав) Љупковић је рођен 10.03.1984. у Нишу. Школовање: Основна школа Вожд Карађорђе у Нишу, завршио 1999. год. одличним успехом; Гимназију Бора Станковић у Нишу, завршио 2003. год. одличним успехом; Природно-математички факултет у Нишу, Департман за хемију, 2003.-2007. год. просек 8,72; Докторске студије на Природно-математичком факултету у Нишу, Департман за хемију, 2007.-2014. Докторска дисертација „Синтеза биодизела на активираном катализатору на бази CaO: Оптимизација процесних параметара и ефекти коришћења биодизела“ одб
BiografijaAngažovanjaPublikacije