Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO107 Mikrobiologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO203 Algologija i mikologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOI11 Biološke simbioze master akademske studije, Biologija
predavanja
EКO405 Ekologija mikroorganizama master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
BIOI12 Istorija i filozofija biologije osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO201 Mikrobiologija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO204 Algologija i mikologija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIODI13 Biološke simbioze master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI102 Opšte i molekularne metode u mikrobiologiji doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI306 Тoksini mikroorganizama doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
EКOI33 Ekologija mikroorganizama master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКOI33 Ekologija mikroorganizma master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
OB.OB151 Istorija i filozofija biologije osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB23O Algologija i mikologija osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MB.MB243 Biološke simbioze master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MM.MM12O Molekularna biologija prokariota master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB114 Opšte i molekularne metode u mikrobiologiji doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB31O Mikrobiologija osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MM.MM341 Biohemija i fiziologija mikroorganizama master akademske studije, Biologija 2021
predavanja