Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
4021 Sistematika i filogenija nižih biljaka i gljiva osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
4022 Mikrobiologija osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
BOB106 Mikrobiologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BOB203 Algologija, mikologija i lihenologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIZ205 Mikrobiologija ekosistema osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO107 Mikrobiologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO203 Algologija i mikologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO201 Mikrobiologija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO204 Algologija i mikologija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOI11 Biološke simbioze master akademske studije, Biologija
predavanja
BIODI13 Biološke simbioze master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКOI33 Ekologija mikroorganizma master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
EКO405 Ekologija mikroorganizama master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI33 Ekologija mikroorganizama master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI102 Opšte i molekularne metode u mikrobiologiji doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI306 Тoksini mikroorganizama doktorske akademske studije, Biologija
predavanja