Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 405

018/533 015, lok.155

Biografija

Татјана Михајилов-Крстев је рођена 28.12.1969. године у Димитровграду. Место њеног сталног боравка је Ниш.  Подаци о досадашњем образовању Татјана Михајилов-Крстев је завршила основну школу у Димитровграду, а гимназију Светозар Марковић у Нишу, смеру Лаборант за биологију. Основне академске студије је завршила на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на смеру Молекуларна биологија и физиологија, а Докторске академске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, на смеру Микробиологија. Докторску дисерта
BiografijaAngažovanjaPublikacije