Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

Dr Тatjana M. Mihajilov-Кrstev

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 405

018/533 015, lok.155

Biografija

Татјана Михајилов-Крстев је рођена 28.12.1969. године у Димитровграду. Место њеног сталног боравка је Ниш.  Подаци о досадашњем образовању Татјана Михајилов-Крстев је завршила основну школу у Димитровграду, а средњу  школу у Нишу на смеру Лаборант за биологију. Основне студије је завршила у Београду на Биолошком факултету на смеру Молекуларна биологија и физиологија, а Докторске студије у Новом Саду на Биолошком факултету на смеру Микробиологија са просечном оценом 9,80. Докторску дисертацију под називом ’’Хемијски састав и антими
BiografijaAngažovanjaPublikacije

član Saveta