(MB.MB243) Biološke simbioze

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
      • Molekularna biologija i fiziologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Тatjana (Manoil) Mihajilov-Кrstev

Vežbe:

Dragana (Dragiša) Jenačković Gocić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci