Dr Dragan S. Đorđević

Redovni profesor
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-125 Matematička analiza 4 osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
M-218 Кompleksna analiza master akademske studije, Matematika
master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-2232 Mera i integracija master akademske studije, Matematika
predavanja
M-251Fiz P-16 Algebre operatora u kvantnoj mehanici master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-264 Stručna praksa master akademske studije, Primenjena matematika
laboratorijske vežbe
M-311 Mera i integracija doktorske akademske studije, Matematika
doktorske akademske studije, Informatika (Računarske nauke)
predavanja
M-381 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-335 Тeorija aproksimacija doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-364 Кompleksna analiza doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M408 Кompleksna analiza master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M807 Mera i integracija doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M819 Nejednakost operatora i matrica doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M862 Algebre operatora doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M454 Mera i integracija master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M205 Matematička analiza 4 osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M851 Hilbertovi moduli doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M854 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Računarske nauke 2014
doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M2.M1110 Кompleksna analiza master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1110 Кompleksna analiza master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1401 Algebre operatora i primene master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1613 Mera i integracija doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1628 Nejednakosti operatora i matrica doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1659 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1660 Algebre operatora i Hilbertovi moduli doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1015 Matermatička analiza 4 osnovne akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1114 Mera i integracija master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1212 Metode funkcionalne analize u ekonomiji master akademske studije, Matematika 2021
predavanja