Dr Dragan S. Đorđević

Redovni profesor
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
1009 Matematička analiza 2 osnovne studije, Тeorijska matematika i primene
osnovne studije, Računarstvo i informatika
osnovne studije, Profesor matematike i računarstva
osnovne studije, Matematika ekonomije
predavanja
1115 Кompleksna analiza (ТM) osnovne studije, Тeorijska matematika i primene
predavanja
1236 Кompleksna analiza (RI,PR) osnovne studije, Računarstvo i informatika
osnovne studije, Profesor matematike i računarstva
predavanja
M-125 Matematička analiza 4 osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
M-126 Тeorija mera i integrala osnovne akademske studije, Matematika
osnovne akademske studije, Informatika
predavanja
M205 Matematička analiza 4 osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M206 Тeorija mera i integrala osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M-218 Кompleksna analiza master akademske studije, Matematika
master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-2232 Mera i integracija master akademske studije, Matematika
predavanja
vežbe
M408 Кompleksna analiza master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
vežbe
M454 Mera i integracija master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
vežbe
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
vežbe
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
vežbe
M-251Fiz P-16 Algebre operatora u kvantnoj mehanici master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-264 Stručna praksa master akademske studije, Primenjena matematika
laboratorijske vežbe
M515 Stručna praksa master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
2030 Numerička analiza osnovne studije, Primenjena fizika
predavanja
2203 Matematika 1 osnovne studije, Opšta fizika
osnovne studije, Primenjena fizika
predavanja
M851 Hilbertovi moduli doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M854 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Računarske nauke 2014
doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
DSM1 Mera i integracija doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-311 Mera i integracija doktorske akademske studije, Matematika
doktorske akademske studije, Informatika (Računarske nauke)
predavanja
M-381 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-335 Тeorija aproksimacija doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
DSM-13 Uopšteni inverzi 2 doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-364 Кompleksna analiza doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
DSM-7 Spektralna teorija operatora doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M807 Mera i integracija doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M819 Nejednakost operatora i matrica doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M862 Algebre operatora doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja