(M408) Кompleksna analiza

 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
   • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0
 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2018/2019 godini

Predavanja:

Dragan (Sreten) Đorđević

Vežbe:

Marko (Svetislav) Đikić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci