(M558) Algebre operatora u kvantnoj mehanici

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
      • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Dragan (Sreten) Đorđević

Vežbe:

Dragan (Sreten) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta