Рад са студентима

Сваког радног дана: 11:00 - 13:00hКорисне информације за студенте

Жиро рачун Факултета: 840-1789666-80

Обавезан позив на број
1 школарина (За школарину је могуће користити и нови позив на број дат у примеру попуњене уплатнице на студентском порталу. Информација о томе да се прешло искључиво на нови позив на број биће накнадно објављена. Све о студентском порталу Е-индекс можете сазнати на овој страници.)
2 пријава испита за старе студенте, издавање уверења и потврда, подизање докумената на реверс, казне, испис са факултета …
За пријаву испита користити нови позив на број дат у примеру попуњене уплатнице на студентском порталу. Све о студентском порталу Е-индекс можете сазнати на овој страници.
715 осигурање
6 магистарске студије
7 специјалистичке студије
9 VI степен – физичар
12 докторске студије

Уплате за израду диплома за основне академске и мастер академске студије

Уплата на рачун Факултета је:

 • Износ: 5 000 динара
 • Primalac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Жиро рачун: 840-1789666-80 (жиро рачун наведен и на почетку ове странице)
 • Позив на број: 2
 • Сврха: Издавање дипломе

Уплата на рачун Универзитета у Нишу је за издавање дипломе је:

 • Прималац: Универзитет у Нишу
 • Жиро рачун: 840-1707666-88
 • Позив на број: 40-2024
 • Модел: 97
 • Износ: 10 000 динара
 • Сврха: Издавање дипломе

Уплата на рачун Универзитета у Нишу за издавање дипломе по убрзаном поступку je:

 • Прималац: Универзитет у Нишу
 • Жиро рачун: 840-1707666-88
 • Позив на број: 40-2024
 • Модел: 97
 • Износ: 15 000 динара
 • Сврха: Издавање дипломе по убрзаном поступку

Уплата на рачун Буџета Републике Србије је:

 • Износ: 1000 динара
 • Прималац: Буџет Републике Србије
 • Жиро рачун: 840-742321843-78
 • Позив на број: 41601
 • Модел: 97
 • Сврха: Републичка административна такса
Уплате за израду диплома за основне студије (студије „по старом“) на жиро-рачун Факултета
 • жиро рачун: 840-1789666-80
 • позив на број: 2
 • износ: 8000 динара