Rad sa studentima

Svakog radnog dana: 11:00 - 13:00h

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Šef Službe za nastavu i studentska pitanja

018/533 015, lok. 112

meca@botblockerpmf.ni.ac.rs

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – Za specijalističke i doktorske akademske studije

018/533 015, lok. 112

aleksandra@pmf.ni.ac.rs

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – za master akademske studije

018/533 015, lok. 146

mjelena@pmf.ni.ac.rs

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja – za master akademske studije

018/533 015, lok. 125

vanjag@pmf.ni.ac.rs

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

018/533 015, lok. 146

milenad@pmf.ni.ac.rs

Stručnotehnički saradnik – za osnovne akademske studije

018/533 015, lok. 125

pmaja@pmf.ni.ac.rs

Korisne informacije za studente

Žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80

Obavezan poziv na broj
1školarina (Za školarinu je moguće koristiti i novi poziv na broj dat u primeru popunjene uplatnice na studentskom portalu. Informacija o tome da se prešlo isključivo na novi poziv na broj biće naknadno objavljena. Sve o studentskom portalu E-indeks možete saznati na ovoj stranici.)
2prijava ispita za stare studente, izdavanje uverenja i potvrda, podizanje dokumenata na revers, kazne, ispis sa fakulteta …
Za prijavu ispita  koristiti  novi poziv na broj dat u primeru popunjene uplatnice na studentskom portalu. Sve o studentskom portalu E-indeks možete saznati na ovoj stranici.
715 osiguranje
6 magistarske studije
7 specijalističke studije
9 VI stepen – fizičar
12 doktorske studije
Uplate za izradu diploma za osnovne akademske i master akademske studije Uplata na račun Fakulteta je:
 • Iznos: 5 000 dinara
 • Primalac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1789666-80 (žiro račun naveden i na početku ove stranice)
 • Poziv na broj: 2
 • Svrha: Izdavanje diplome
Uplata na račun Univerziteta u Nišu je:
 • Iznos: 8 000 dinara
 • Primalac: Univerzitet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1707666-88
 • Poziv na broj: 78072013
 • Model: 97
 • Svrha: Izdavanje diplome
Uplata na račun Budžeta Republike Srbije je:
 • Iznos: 840 dinara
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Žiro račun: 840-742321843-78
 • Poziv na broj: 41601
 • Model: 97
 • Svrha: Republička administrativna taksa
Uplate za izradu diploma za osnovne studije (studije “po starom”) na žiro-račun Fakulteta
 • žiro račun: 840-1789666-80
 • poziv na broj: 2
 • iznos: 8000 dinara