Rad sa studentima

Svakog radnog dana: 11:00 - 13:00hKorisne informacije za studente

Žiro račun Fakulteta: 840-1789666-80

Obavezan poziv na broj
1školarina (Za školarinu je moguće koristiti i novi poziv na broj dat u primeru popunjene uplatnice na studentskom portalu. Informacija o tome da se prešlo isključivo na novi poziv na broj biće naknadno objavljena. Sve o studentskom portalu E-indeks možete saznati na ovoj stranici.)
2prijava ispita za stare studente, izdavanje uverenja i potvrda, podizanje dokumenata na revers, kazne, ispis sa fakulteta …
Za prijavu ispita  koristiti  novi poziv na broj dat u primeru popunjene uplatnice na studentskom portalu. Sve o studentskom portalu E-indeks možete saznati na ovoj stranici.
715 osiguranje
6 magistarske studije
7 specijalističke studije
9 VI stepen – fizičar
12 doktorske studije

Uplate za izradu diploma za osnovne akademske i master akademske studije

Uplata na račun Fakulteta je:

 • Iznos: 5 000 dinara
 • Primalac: Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1789666-80 (žiro račun naveden i na početku ove stranice)
 • Poziv na broj: 2
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Univerziteta u Nišu za izdavanje diplome je:

 • Primalac: Univerzitet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1707666-88
 • Poziv na broj: 40-2024
 • Model: 97
 • Iznos: 10 000 dinara
 • Svrha: Izdavanje diplome

Uplata na račun Univerziteta u Nišu za izdavanje diplome po ubrzanom postupku je:

 • Primalac: Univerzitet u Nišu
 • Žiro račun: 840-1707666-88
 • Poziv na broj: 40-2024
 • Model: 97
 • Iznos: 15 000 dinara
 • Svrha: Izdavanje diplome po ubrzanom postupku

Uplata na račun Budžeta Republike Srbije je:

 • Iznos: 1000 dinara
 • Primalac: Budžet Republike Srbije
 • Žiro račun: 840-742321843-78
 • Poziv na broj: 41601
 • Model: 97
 • Svrha: Republička administrativna taksa
Uplate za izradu diploma za osnovne studije (studije “po starom”) na žiro-račun Fakulteta
 • žiro račun: 840-1789666-80
 • poziv na broj: 2
 • iznos: 8000 dinara