Dr Niko S. Radulović

Redovni profesor
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-108 Organska hemija II osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H-202 Hemija organskih polimera master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-226 Forenzička hemija master akademske studije, Primenjena hemija
predavanja
H-235 Principi organske sinteze master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-259 Masena spektrometrija u organskoj hemiji master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-261 NMR-spektroskopija visoke rezolucije u organskoj hemiji master akademske studije, Opšta hemija
predavanja
H-333 Dvodimenzionalna nuklearna magnetna spektroskopija (2D-NMR) doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-307 Savremene organske sinteze doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-330 Asimetrične sinteze doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
H-205-B Organske sinteze master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-242-B Hemija organskih polimera master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
H-262-B Forenzička hemija master akademske studije, Primenjena hemija 2014
predavanja
H-319-B Savremene organske sinteze doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-323-B Asimetrične sinteze doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-325-B Dvodimenzionalna nuklearna magnetna rezonanca (2D-NMR) doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-107-B Organska hemija 2 osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-112-B Preparativna organska hemija osnovne akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-229-B Viši kurs instrumentalnih metoda u organskoj hemiji master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-230-B Viši kurs organske hemije master akademske studije, Hemija 2014
predavanja
H-108 Organska hemija II osnovne akademske studije, Hemija
predavanja
H305C Savremene organske sinteze doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja
H307C Asimetrične sinteze doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja
H309C Dvodimenziona nuklearna magnetna rezonanca (2D NMR) doktorske akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H110C Organska hemija 2 osnovne akademske studije, Hemija 2021
predavanja
XX.H268C Forenzička hemija master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
master akademske studije, Hemija
predavanja
XX.H222C Organske sinteze master akademske studije, Hemija
predavanja