(H-242-B) Hemija organskih polimera

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
4+0+2+060+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Niko (Stanislav) Radulović

Laboratorijske vežbe:

Milica (Dragan) Nešić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci