(H-262-B) Forenzička hemija

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Niko (Stanislav) Radulović

Vežbe:

Milica (Dragan) Stevanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci