(H-259) Masena spektrometrija u organskoj hemiji

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Niko (Stanislav) Radulović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta