(H-235) Principi organske sinteze

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
III semestar
NedeljniSemestralni
4+0+2+060+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Niko (Stanislav) Radulović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta