Dr Jelena V. Manojlović

Redovni profesor
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-1281 Elementarna matematika 2 osnovne akademske studije, Matematika
osnovne akademske studije, Informatika
predavanja
M-135 Uvod u diferencijalne jednačine osnovne akademske studije, Matematika
predavanja
M-211 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika
predavanja
M-217 Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Matematika
predavanja
M-2231 Metodika nastave matematike master akademske studije, Matematika
predavanja
M-263 Školska praksa master akademske studije, Matematika
laboratorijske vežbe
M-249Fin P-9 Odabrana poglavlja iz parcijalnih diferencijalnih jednačina master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-249Fin P-10 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-2231 Metodika nastave matematike master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-246Fiz Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-250Fiz Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-251Fiz P-15 Кvalitativna analiza diferencijalnih jednačina master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-253Fiz P-18 Nelinearna dinamika master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-264 Stručna praksa master akademske studije, Primenjena matematika
laboratorijske vežbe
M-2231 Metodika nastave matematike master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
M-1281 Elementarna matematika 2 osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
M-312 Diferencijalne i integralne jednačine doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-385 Numeričko rešavanje običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-354 Тeorija stabilnosti doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-363 Тeorija oscilatornosti funkcionalnih diferencijalnih jednačina doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-384 Regularne varijacije i diferencijalne jednačine doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M106 Elementarna matematika 2 osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M802 Кvalitativna analiza linearnih i polulinearnih diferencijalnih jednačina doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M305 Uvod u diferencijalne jednačine osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
M844 Numeričko rešavanje običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina doktorske akademske studije, Matematika 2014
predavanja
MA.M1007 Elementarna matematika 1 osnovne akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1209 Parcijalne diferencijalne jednačine master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1603 Кvalitativna analiza linearnih i polulinearnih diferencijalnih jednačina doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1604 Numeričke metode rešavanja običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1631 Pravilno primenljive funkcije i diferencijalne jednačine doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1632 Тeorija bifurkacija doktorske akademske studije, Matematika 2021
predavanja
MA.M1026 Uvod u diferencijalne jednačine osnovne akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1115 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1115 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1418 Varijacioni račun master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
M2.M1419 Matematički modeli u biologiji i medicini master akademske studije, Matematika 2021
predavanja