(M402) Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

  • master akademske

    • Matematika 2014

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2018/2019 godini

Predavanja:

Jelena (Vasilije) Manojlović

Vežbe:

Кatarina (Stefan) Кostadinov

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci