(M-253Fiz P-18) Nelinearna dinamika

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jelena (Vasilije) Manojlović

Vežbe:

Кatarina (Stefan) Đorđević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci