Dr Ivana Z. Micić

Vanredni profesor
Departman za računarske nauke

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
I227 Metodika elektronskog učenja master akademske studije, Matematika
predavanja
IO-13 Uvod u računarstvo osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
G107 Informatika osnovne akademske studije, Geografija 2014
vežbe
IM-RS-21 Тeorija algoritama, automata i jezika master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
IM-UI-21 Тeorija algoritama, automata i jezika master akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
IM-RS-I21 Metodika elektronskog učenja master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-UI-I11 Metodika programiranja master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-UI-I21 Metodika elektronskog učenja master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
IM-UI-I42 Fazi sistemi master akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
M156 Uvod u programiranje osnovne akademske studije, Matematika 2014
predavanja
IO-I31 Metodika nastave informatike osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
20.IO13 Uvod u računarstvo osnovne akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
20.IMI02 Metodika programiranja master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI09 Metodika elektronskog učenja master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI20 Razvoj platformi za mešovito učenje master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI02 Metodika programiranja master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI09 Metodika elektronskog učenja master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI20 Razvoj platformi za mešovito učenje master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI09 Metodika elektronskog učenja master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
predavanja
20.IMI20 Razvoj platformi za mešovito učenje master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
predavanja
20.IDI31 Algebarska teorija automata i formalnih jezika doktorske akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IOI08 Metodika nastave informatike osnovne akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IOI13 Digitalni mediji u kombinovanom učenju osnovne akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI25 Fazi sistemi master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI25 Fazi sistemi master akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IMI25 Fazi sistemi master akademske studije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
predavanja