(IM-RS-I21) Metodika elektronskog učenja

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2020/2021 godini

Predavanja:

Velimir Ilić

Vežbe:

Jelena Matejić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci