Dr Ivana Z. Micić

Vanredni profesor

Departman za računarske nauke

Dr Ivana Z. Micić

Dr Ivana Z. Micić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 204

Biografija

BIOGRAFSKI PODACI         Ime, srednje slovo i prezime: Ivana Z. Micić (devojačko Jančić)          Zvanje: istraživač saradnik          Datum i mesto rođenja: 13.07.1984. god, Niš          Adresa: Branka Krsmanovića 8/13, 18000 Niš         Sadašnje zaposlenje:docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu         Osnovne studije:                 Godina upisa osnovnih studija: 2003                 Godina  završetka osnovnih studija 2008                 Studijska grupa, fakultet i univerzitet: Studijska gru
BiografijaAngažovanjaPublikacije