(IM-UI-I42) Fazi sistemi

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Upravljanje informacijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Ivana (Zoran) Micić

Vežbe:

Ivana (Zoran) Micić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci