Кључна документација

Студенти који раде дипломски или мастер рад су обавезни да пре коричења рада попуне одговарајуће рубрике у обрасцима “Кључна документација” на српском и енглеском језику у договору са ментором и исте ставе у рад. Након одобрења теме од стране Департмана студент у библиотеци факултета добија УДК број.

Пре пријаве одбране мастер рада кандиати уплаћују износ од 3000 динара на жиро-рачун Факултета 840-1789666-80 са позивом на број 2 и сврхом уплате: “ Пријава и одбрана мастер рада“. Уплатницу прилажу уз потребну документацију.

Обавештавање о одбрани мастер рада

Кандидати у Служби за наставу и студентска питања заказују термин одбране мастер рада и резервишу салу где ће се обавити одбрана.

Правилник о мастер академских студијама можете наћи на овде.

Департман за биологију и екологију