Прва школа природно-математичких наука је трајала непуних шест месеци, од октобра 2023. године до краја марта 2024. године. Ова школа била је намењена ученицима 7. и 8. разреда основне и свих разреда средње школе. По први пут су је ове године заједно организовали Регионални центар за таленте Ниш и Природно-математички факултет у Нишу.

На самом отварању, ученици су имали прилику да чују научно-популарно предавање „Наши великани“ проф. др Драгана Гајића, редовног професора у пензији ПМФ-а. На овом предавању публика се упознала са животом и делом оних наших научника који су дали светски допринос развоју науке, а којих се данас или све мање сећамо или уопште не сећамо.

Сваке суботе, током шест месеци више од 100 ученика, који су успешно прошли тестирање, које је почетком новембра организовао Регионални центар за таленте Ниш, похађали су предавања, рачунске и лабораторијске вежбе на ПМФ-у у Нишу. Наставу су реализовали наставници, истраживачи и сарадници ПМФ-а у Нишу у учионицама и лабораторијама Факултета. Осим тематских предавања намењених ученицима појединих „одељења“, тј. ученицима који су изразили интересовање за одређене науке, ученици су се, на заједничким предавањима и вежбама, упознали са методологијом научно-истраживачког рада, научили како да презентују своје радове кроз постере и предавања и још пуно тога. Наставни садржаји су били реализовани из: математике, рачунарских наука, физике, технике и технологије, хемије, биологије и екологије и географије. Сви програми за ученике су били бесплатни.

Пуно поздрава до наредне – Друге школе природно-математичких наука!