(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Методологија научно – истраживачког рада

Предавач: проф. др Александра Павловић

Термин: 25.11.2023. 10:00 – 11:30

Просторија: Амфитеатар

О предавању: Предавање о методологији научно-истраживачког рада пружа темељно разумевање кључних аспеката истраживачког процеса, постављајући чврст основ за структуриран, систематски приступ истраживању у области рачунарских наука.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Марија Кири: невероватна жена увек између две љубави

Предавач: др Биљана Арсић

Термин: 2.12.2023. 10:00 – 11:30

Просторија: Амфитеатар

О предавању: Предавање ће вам пружити увид у дело и живот двоструке добитнице Нобелове награде, Марије Кири. Биће вам предочени детаљи везани за њена достигнућа у области хемије и физике.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Едукативни постери: уметност приказивања знања

Предавач: Јелена Матејић

Термин: 09.12.2023. 12:00 – 13:30

Просторија: Рачунски центар 5, рачунски центар 134

О предавању: Ова интерактивна радионица ће вам помоћи да се упознате са кључним аспектима стварања, дизајнирања и представљања научних истраживања кроз динамичну форму едукативних постера. У првом делу радионице, истражићемо уопштене карактеристике едукативних постера, као и приступе при њиховом креирању и дизајнирању. Размотрићемо различите начине приказивања истраживања и знања, елементима који чине добар постер, али и које су најчешће грешке у раду. У другом делу, имаћете прилику да се практично упустите у свет стварања постера. Овај део радионице омогућиће вам да будете креативни, истражујете, примените стечено теоријско знање и створите своје прве постере под стручним вођством. Очекујте инспиративно искуство које ће ваша истраживања учинити визуелно запаженим.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Феромони инсеката

Предавач: др Миљана Ђорђевић Златковић

Термин: 16.12.2023. 10:00 – 11:20230

Просторија: Учионица 301

О предавању: Феромони инсеката су као језик који инсекти користе за невидљиву комуникацију. Кроз ово предавање, научићемо нешто о овом занимљивом језику природе, упознавајући се са структурама феромона. Неки инсекти испуштају феромоне како би привукли партнере, док други користе феромоне за означавање територије, упозоравање на опасност или за организацију социјалних активности. Занимљиво је како чак и врло једноставни молекули могу имати кључну улогу у комплексним друштвеним и репродуктивним стратегијама инсеката.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Биогорива – спас за моторе са унутрашњим сагоревањем

Предавач: др Радомир Љупковић

Термин: 16.12.2023. 11:30 – 13:00

Просторија: Сала 100

О предавању: У време интензивног развоја и примене електричних возила, помало се заборавља на „старе“ аутомобиле, камионе, аутобусе… Да ли ће они завршити на отпаду или им се може „продужити живот“, а да се не угрози животна средина? Шта су биогорива, како се добијају и који су предности и недостаци ћемо сазнати током овог предавања.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Мед: лековита и сложена хемијска смеша

Предавач: др Биљана Арсић

Термин: 23.12.2023. 10:00 – 11:30

Просторија: Амфитеатар

О предавању: Предавање ће дати осврт на мед пре свега са хемијског аспекта. Биће представљене и технике које се користе за идентификацију и одређивање количине биоактивних компоненти ове смеше. Антибактеријска активност меда ће такође бити дискутована, као и присуство разних ензима.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Наночестице и други материјали будућности

Предавач: др Радомир Љупковић

Термин: 23.12.2023. 11:30 – 13:00

Просторија: Учионица 24

О предавању:Шта су наночестице и где се примењују? Који су то материјали јачи од челика? Шта може заменити пластику? Са свим овим, а и другим материјалима будућности ћемо се упознати током овог предавања које нас на неки начин води у будућност.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Од биљака до нових лекова

Предавач: др Марко Младеновић

Термин: 3.2.2024. 10:00-10:45

Просторија: Сала 100

О предавању: Предавање о путу молекула од секундарног метаболита биљака до примене у лечењу различитих болести пружа темељно разумевање методолошког приступа од одабира биљне врсте на почетку истраживачког процеса, идентификације одабране групе секундарних метаболита, њиховог изоловања, синтезе, хемијске трансформације и креирања комбинаторних библиотека хомолога и аналога. Све то ће бити праћено примерима из праксе од првих изолованих биолошки активних природних производа до савремених лекова.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Етарска уља – златни рудник нових парфема

Предавач: др Марко Младеновић

Термин: 3.2.2024. 11:00-11:45

Просторија: Сала 100

О предавању: Предавање „Етарска уља – златни рудник нових парфема“ пружа увид у кључне аспекте идентификације етарских уља или њихових појединачних састојака као потенцијалних сировина за креирање нових парфема. Главни циљ предавања је упознавање са методолошким приступом анализе састава етарског уља помоћу гасне хроматографије са масеном детекцијом као и идентификације главних носиоца мирисних карактеристика помоћу гасног хроматографа са фазером за одређивање мирисних компоненти.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Мониторинг реке Нишаве на територији града Ниша

Предавач: др Миљана Радовић Вучић

Термин: 3.2.2024. 12:00-13:00

Просторија: Сала 100

О предавању: Предавање о мониторингу природне површинске воде, каква је река Нишава, пружиће разумевање кључних аспеката контроле квалитета природних вода. Подручје града Ниша се последњих година демографски шири и индустријски развија. Технолошки напредак у савременом животу носи са собом много ризика по квалитет животне средине, што оправдава све већу актуелизацију контроле и санирања комуналног загађења. Ученицима ће бити приказан детаљан мониторинг параметара квалитета реке Нишаве за период од 12 месеци. Показаћемо значај присуства органских и минералних материја у води, које у њу доспевају природним путем или као резултат антропогеног деловања. Циљ нам је да укажемо зашто је важно вршити континуирану едукацију и подизање свести у области контроле квалитета и заштите вода, али и животне средине уопште.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Глобално загревање – узроци и последице

Предавач: др Нена Велинов

Термин: 10.2.2024. 10:00-11:00

Просторија: Сала 100

О предавању: Климатске промене већ увелико доносе последице по животну средину и начин живота на који смо навикли. Ово предавање пружа информације о узроцима, али и последицама које угрожавају опстанак биљних и животињских врста, али и човечанства. Покушаћемо да дођемо до одговора на питање: Шта урадити како би се зауставило глобално загревање?

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Хемијски детективи

Предавач: др Миљана Ђорђевић Златковић

Термин: 10.02.2024. 11:15-13:15

Просторија: Лабораторија 22

О предавању: Млади хемичар се суочио са следећим проблемом: услед стајања и влаге, оштећене су етикете на бочицама неколико супстанци. На основу списка хемикалија, знао је о којим супстанцама је реч, али не и где се која налази. Морао је да се бави детективским послом и искористи своје знање хемије да открије у којој боци је која супстанца. На располагању су му различити реагенси, лакмус хартије, индикатори и лабораторијски прибор. На овај начин, осим што је открио у којој боци је која супстанца, научио је и увежбао реакције које се користе за идентификацију одређених катјона и анјона, функционалних група органских молекула; као и одређивање киселости/базности супстанци.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Хемија ваздуха

Предавач: др Марија Васић Јовев

Термин: 24.02.2024. 10:00-11:00

Просторија: Сала 100

О предавању: У овом предавању биће речи о хемијском саставу ваздуха, као и природним процесима/циклусима који се одвијају у атмосфери и њиховом значају за живи свет. Посебан фокус биће усмерен на озон и озонски омотач, како се формира, која је његова улога, који су непријатељи озона и како настаје „озонска рупа“.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Полутанти у ваздуху

Предавач: др Марија Васић Јовев

Термин: 24.02.2024. 11:15-12:15

Просторија: Сала 100

О предавању: Загађење ваздуха је један од водећих еколошких проблема савременог доба. Сталан пораст броја становника, развој саобраћаја и индустрије доводе до све веће емисије загађујућих материја у ваздух, што утиче на здравље људи и за последицу има климатске промене. У предавању ће бити дат преглед најзначајнијих полутаната који се налазе у ваздуху, њиховим изворима, пореклу и утицају на здравље људи. Посебан акценат биће на новим зеленим технологијама које могу допринети побољшању квалитета ваздуха.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Нобелове награде у хемији - жене Нобеловци

Предавач: др Миљана Радовић Вучић

Термин: 24.2.2024. 12:30-13:30

Просторија: Сала 100

О предавању: Ово предавање пружа ученицима прилику да закораче у свет великана чаробне хемије и да се упознају са њиховим великим открићима која су допринела напретку читавог човечанства. Ученици ће се такође упознати и са првим женама које су се својим научним открићима избориле за своје место у историји и дале путоказ ка научној еманципацији жена.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Основе волуметријских метода анализе

Предавач: др Јелена Николић

Термин: 2.3.2024. 10:00-13:00

Просторија: Лабораторија 7

О вежби: У оквиру лабораторијске вежбе Основе волуметријских метода анализе полазници ће се упознати са теоријским основама волуметрије (титриметрије), као и важним правилима за безбедан рад у хемијској лабораторији. Кроз самосталан, практичан рад ученици ће савладати основе титриметрије, као једне од важних метода квантитативне аналитичке хемије, која налази широку примену у различитим гранама науке.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Одабрана поглавља волуметријскиџ метода анализе

Предавач: др Весна Станков Јовановић

Термин: 2.3.2024. 10:00-13:00

Просторија: Лабораторија 6

О вежби: У оквиру лабораторијске вежбе Одабрана поглавља волуметријских метода анализе полазници ће се упознати са теоријским основама волуметрије (титриметрије), као и важним правилима за безбедан рад у хемијској лабораторији. У оквиру лабораторијске вежбе ученици ће имати прилику да самостално одреде тврдоћу воде комплексометријском титрацијом. Такође, студенти волонтери ће им демонстрирати одређивање јодида Фајансовом методом са употребом адсорпционих индикатора.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: Електрохемијско наношење заштитних и декоративних металних превлака

Предавач: др Милица Петровић

Термин: 9.3.2024. 10:00-12:00

Просторија: лабораторија 105

О вежби: Теоријско упознавање са применом електрохемијских метода за наношење танких заштитних и декоративних металних превлака на проводне површине из раствора (катодно и анодно) уз практичну демонстрацију наношења превлака бакра, цинка, молибдена и никла, као и добијања заштитног оксида на површинама од алуминијума и титанијума.

(Slika preuzeta sa https://www.pexels.com/)

Наслов предавања: : Спектрофотометријско одређивање концентрација различитих једињења у воденим растворима

Предавач: др Милош Костић, др Слободан Најдановић

Термин: 9.3.2024. 10:00-12:00

Просторија: лабораторија 105

О вежби: У склопу овог интерактивног предавања и лабораторијске вежбе, полазници школе ће у првом делу бити упознати са теоријским основама УВ-ВИС спектрофотометријске методе и принципима њене примене за квалитативно и квантитативно одређивање различитих једињења у воденим растворима. У другом, практичном делу, учесници ће имати прилику да самостално изврше квалитативно и квантитативно одређивање различитих једињења у воденим растворима на УВ-ВИС спректрофотометру.