Prva škola prirodno-matematičkih nauka je trajala nepunih šest meseci, od oktobra 2023. godine do kraja marta 2024. godine. Ova škola bila je namenjena učenicima 7. i 8. razreda osnovne i svih razreda srednje škole. Po prvi put su je ove godine zajedno organizovali Regionalni centar za talente Niš i Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Na samom otvaranju, učenici su imali priliku da čuju naučno-popularno predavanje „Naši velikani“ prof. dr Dragana Gajića, redovnog profesora u penziji PMF-a. Na ovom predavanju publika se upoznala sa životom i delom onih naših naučnika koji su dali svetski doprinos razvoju nauke, a kojih se danas ili sve manje sećamo ili uopšte ne sećamo.

Svake subote, tokom šest meseci više od 100 učenika, koji su uspešno prošli testiranje, koje je početkom novembra organizovao Regionalni centar za talente Niš, pohađali su predavanja, računske i laboratorijske vežbe na PMF-u u Nišu. Nastavu su realizovali nastavnici, istraživači i saradnici PMF-a u Nišu u učionicama i laboratorijama Fakulteta. Osim tematskih predavanja namenjenih učenicima pojedinih „odeljenja“, tj. učenicima koji su izrazili interesovanje za određene nauke, učenici su se, na zajedničkim predavanjima i vežbama, upoznali sa metodologijom naučno-istraživačkog rada, naučili kako da prezentuju svoje radove kroz postere i predavanja i još puno toga. Nastavni sadržaji su bili realizovani iz: matematike, računarskih nauka, fizike, tehnike i tehnologije, hemije, biologije i ekologije i geografije. Svi programi za učenike su bili besplatni.

Puno pozdrava do naredne – Druge škole prirodno-matematičkih nauka!