Vreme Ime predavača Naziv teme Odeljenja Učionica
  9.12.2023 10:00-11:45 Lana Pantić Ranđelović
Ivana Radonjić Mitić
Fotonponska i toplotna konverzija sunčevog zračenja Električne karakteristike solarnih modula Fizika Laboratorija 501
(peti sprat)
10:00-11:45 Stefan Stanimirović Emocionalne mreže: nejasne veze i arhitektura društvenih mreža Matematika, Računarske nauke Učionica 24
(prizemlje)
10:00-11:45 Milan Milovanović Regionalne (ne)prilike i kako se odbraniti od njih Geografija Kabinet 407
(četvrti sprat)
10:00-11:45 Jelena Stojanović Krvne ćelije – kako izgledaju, čemu služe i šta nam govore o zdravlju živih bića   Biologija i ekologija Učionica 120
(mikroskopska sala)
12:00-13:30 Jelena Matejić Edukativni posteri: umetnost prikazivanja znanja Hemija Računarska učionica 5
(prizemlje),
Računarska učionica 134
(prvi sprat)
12:00-13:30 Koordinatori Rad sa učenicima na zadacima Hemija Učionica 100
(prvi sprat)
12:00-13:30 Jelena Matejić Edukativni posteri: umetnost prikazivanja znanja Računarske nauke Računarska učionica 5
(prizemlje),
Računarska učionica 134
(prvi sprat)
Biologija i ekologija
Fizika
Matematika
Geografija
Vreme Ime predavača Naziv teme Odeljenja Učionica
9.12.2023 10:00-11:45 Jelena Stojanović Krvne ćelije – kako izgledaju, čemu služe i šta nam govore o zdravlju živih bića Biologija i ekologija Mikroskopska sala 120
(prvi sprat)
10:00-11:45 Milan Milovanović Regionalne (ne)prilike i kako se odbraniti od njih Geografija Kabinet 407
(prvi sprat)
12:00-13:30 Koordinatori Rad sa učenicima na zadacima Hemija Učionica 100
(prvi sprat)
12:00-13:30 Lazar Radenković, Jelena Delibašić Pogled u skriveno – šta nam otkriva elektromagnetno zračenje Fizika, Tehnika i tehnologija Laboratorija 012
(podrum)
12:00-13:30 Miodrag Djordjević Prepoznavanje statistike Matematika, Računarske nauke Učionica 201
(drugi sprat)
12:00-13:30 Jelena Matejić Edukativni posteri: umetnost prikazivanja znanja Računarske nauke Računarska učionica 5
(prizemlje),
Računarska učionica 134
(prvi sprat)
Biologija i ekologija
Fizika
Matematika
Geografija
Srednja škola
Dan Vreme Ime predavača Naziv teme Odeljenja Učionica
2.12.2023 10:00-11:30 dr Stefan Stanimirović Razbijanje crno-belog sveta uz pomoć fazi logike i fazi skupova  Matematika, Računarske nauke Učionica 24 (prizemlje)
11:30-13:00 prof. dr Nebojša Dinčić Igra života Matematika, Računarske nauke Učionica 24 (prizemlje)
10:00-11:30 dr Biljana Arsić Marija Kiri: neverovatna žena uvek između dve ljubavi  Hemija, Fizika, Tehnika i tehnologija Amfiteatar (prizemlje)
11:30-13:00 Koordinatori Rad na zadacima i razgovor o naučno-istraživačkim radovima Hemija Amfiteatar (prizemlje)
10:00-12:00   Marijana Ilić Milošević Život u kapljici vode Biologija i Ekologija Učionica 120 (prvi sprat)
13:00-14:00 dr Marko Nikolić, dr Miloš Popović Fantastične gradske ptice i gde ih naći Biologija i Ekologija Učionica 100 (prvi sprat)  
 11.30-13.00 dr Lazar Radenković, dr Jelena Delibašić Pogled u skriveno – šta nam otkriva elektromagnetno zračenje Fizika, Tehnika i tehnologija Laboratorija 012 (podrum)
10:00-11:30 dr Milena Gocić Prirodne nepogode Geografija Kabinet 409 (četvrti sprat)
12:00-13:30 dr Milan Đorđević Proučavanje sveta uz pomoć GIS-a – vodič za mlade istraživače Geografija Kabinet 409 (četvrti sprat)
25.11.2023 10:00-11:30 prof. dr Aleksandra Pavlović Metodologija naučno istraživačkog rada Hemija, Biologija, Fizika, Geografija Amfiteatar (prizemlje)
10:00-11:30 prof. dr Milan Bašić Metodologija naučno istraživačkog rada Matematika, Računarske nauke Učionica 24 (prizemlje)
11:30-13:00 dr Jovana Milenković Zlatni presek Matematika Učionica 201 (drugi sprat)
11:30-13:00 Vukašin Stanojević Pojam, razvoj, značaj i opasnosti veštačke inteligencije Računarske nauke Učionica 5 (prizemlje)
11:30-13:00 Koordinatori i ostali Rad učenika sa koordinatorima i ostalima na testovima i razgovor u vezi naučno-istraživačkih radova Hemija Sala 100 (prvi sprat)
13:00-14:30 Darija Milenković Značaj, determinacija i pravljenje mikroskopskih preparata biljnih vaši   Biologija Učionica 120 (prvi sprat)
11:30-13:00 Marko Krstić Pasivno hlađenje solarnih panela, termalna kamera Fizika, Tehnika i tehnologija Laboratorija 501 (peti sprat)
11:30-13:00 Rastko Marković Geografija se uči nogama Geografija Kabinet 28 (prizemlje)
Osnovna škola
Dan Vreme Ime predavača Naziv teme Odeljenja Učionica

2.12.2023

10:00-11:30

Mia Spasić, prof. dr Milan Zlatanović

Računari rešavaju matematičke probleme

Matematika, Računarske nauke

Učionica 301

(treći sprat)

11:30-13:00

Prof. dr Nebojša Dinčić

Igra života

Matematika, Računarske nauke

Učionica 24

(prizemlje)

10:00-11:30

dr Biljana Arsić

Marija Kiri: neverovatna žena uvek između dve ljubavi

Hemija, Fizika, Tehnika i tehnologija

Amfiteatar (prizemlje)

11:30-13:00

Koordinatori

Rad na zadacima i razgovor o naučno-istraživačkim radovima

Hemija

Amfiteatar

(prizemlje)

10:00-12:00

Marijana Ilić Milošević

Život u kapljici vode

Biologija i Ekologija

Učionica 120

(prvi sprat)

13:00 – 14:00

dr Marko Nikolić/dr Miloš Popović

 

Fantastične gradske ptice i gde ih naći.

Biologija i Ekologija

Učionica 100

(prvi sprat)

11:30-13:00

dr Lana Pantić Ranđelović

Obnovljivi izvori energije –

Zelen grad

Fizika, Tehnika i tehnologija

Učionica 506

(peti sprat)

10:00-11:30

dr Milena Gocić

Prirodne nepogode

Geografija

Kabinet 409

(četvrti sprat)

12:00-13:30

dr Milan Đorđević 

Proučavanje sveta uz pomoć GIS-a – vodič za mlade istraživače

Geografija

Kabinet 409

(četvrti spat)

25.11.2023 10:00-11:30 prof. dr Aleksandra Pavlović Metodologija naučno istraživačkog rada Hemija, Biologija, Fizika, Geografija Amfiteatar (prizemlje)
10:00-11:30 prof. dr Milan Bašić Metodologija naučno istraživačkog rada Matematika, Računarske nauke Učionica 24 (prizemlje)
11:30-13:00 dr Jovana Milenković Zlatni presek Matematika Učionica 201 (drugi sprat)
11:30-13:00 Vukašin Stanojević Pojam, razvoj, značaj i opasnosti veštačke inteligencije Računarske nauke Učionica 5 (prizemlje)
11:30-13:00 Koordinatori i ostali Rad učenika sa koordinatorima i ostalima na testovima i razgovor u vezi naučno-istraživačkih radova Hemija Sala 100 (prvi sprat)
13:00-14:30 Darija Milenković Značaj, determinacija i pravljenje mikroskopskih preparata biljnih vaši   Biologija Učionica (prvi sprat)
11:30-13:00 Milica Perić Izvan granica: Fizika u službi biologije Fizika Učionica 301 (treći sprat)
11:30-13:00 Rastko Marković Geografija se uči nogama Geografija Kabinet 28 (prizemlje)
Dan Vreme Ime predavača Naziv teme Odeljenja Učionica
18.11.2023 Početak u 10h prof. dr Niko Radulović, (Dekan fakulteta) dr Dragan Topisirović (Dir. Regionalnog centra u Nišu) Uvodna reč Sva odeljenja Amfiteatar
prof. dr Dragan Gajić Naši velikani
prof. dr Milan Zlatanović Razgovor sa decom i upoznavanje laboratorija Fakulteta Matematika 201 (drugi sprat)
dr Stefan Stanimirović Računarske nauke Računarski centar 5 (prizemlje)
dr Željko Mladenović Fizika Tehnika i tehnologija Učionica 24 (prizemlje)
dr Biljana Arsić dr Radomir Ljupković Hemija Siva sala (prvi sprat)
dr Dimitrija Savić Zdravković dr Vanja Stojanović Biologija i ekologija Amfiteatar
dr Milan Djordjević Geografija Kabinet 28 (prizemlje)