Хемија

Добродошли на Департман за Хемију

Хемија је сврстана у групу природних, експерименталних наука и њен основни задатак је проучавање грађе, својстава и хемијских промена супстанци, као и утврђивање законитости по којима се те промене дешавају. Мимо опште дефиниције, хемија је у очима пажљивог посматрача свуда око нас. Може се рећи да је фасцинантна, јер је људи врло често доживљавају као нешто магично, несхватљиво, уметничко, надасве научно. Племенита дужност хемичара је да на најјаснији и најкреативнији начин дочара лепоту сазнања коју открива та – хемија. Један од најјачих мотива је чињеница да оно што видимо, чујемо, миришемо, једемо, додирујемо укључује постојање хемијских супстанци различите структуре и природе, као и мноштво хемијских реакција и интеракција. Места одигравања хемијских реакција су различита, од најмање градивне јединице живих бића – ћелије, до највећег просторанства – свемира. Укратко: боље (у)познавање хемије значи јасније схватање Света.

Имајући у виду „домет“ ове науке, знања из области хемије свакодневно се примењују у фармацији, биотехнологији, медицини, металургији, форензици, уметности, итд. Потреба за стручним кандром из области опште, неорганске, органске, аналитичке, физичке, примењене и индустријске хемије свакодневно расте, а пажљиво осмишљени и модернизовани студијски програми на основним, мастер и докторским академским студијама Департмана за хемију пружају студентима могућност перманентног и квалитетног образовања, усавршавања и запошљавања у земљи и иностранству.