Savetnik za hemikalije je lice angažovano od strane snabdevača koje ima znanje potrebno za pravilnu primenu zakona i propisa donetih na osnovu njih i koje će kontinualno nadograđivati svoja znanja iz oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, u cilju minimizacije štetnih efekata hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

9. marta 2013. godine stupila je na snagu obaveza po kojoj je snabdevač opasnih hemikalija dužan da obezbedi savetnika za hemikalije.

Ko može biti savetnik za hemikalije?

Savetnik za hemikalije može biti lice koje ima:

 • stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje
 • završenu obuku za savetnika
 • položen ispit za savetnika
Licenca za vršenje obuke

Prirodno-matematički fakultet u Nišu vrši obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije po propisanom programu uz odobrenje za vršenje obuke i provere znanja. Odobrenje broj 001747986 2024 14850 008 005 000 001 je izdato od strane Ministarstva zaštite životne sredine i važi od 24.05.2024.

Šta može savetnik za hemikalije po završenoj obuci i položenom ispitu?

Savetnik za hemikalije može da pomogne:

 • pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji);
 • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
 • u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
 • sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
 • informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama;
 • pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
 • u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod;
 • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda;
 • pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije;
 • u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 92/11)