Termin ispita za savetnika za hemikalije

Pravilnik o savetniku za hemikalije i uslovima za obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije (“Službeni glasnik RS”, broj 96/23)

član 12.

Ako savetnik, u roku od šest meseci od isteka roka važnosti prethodno izdatog uverenja ne položi ispit ili ne izađe na ispit, ponovo pohađa obuku za savetnika.

Termin polaganja –  sreda 4.juli  2024. godine od 9 sati, PMF Nis Višegradska 33, ucionica 015.

Prijava polaganja  na mail violetamitic@yahoo.com ili violeta.mitic@pmf.edu.rs

Rok za prijavu 30.06.2024.

Cena polaganja ispita: 7500 dinara + PDV.

Uplate se vrše na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

840-1789666-80

poziv na broj 136

primalac  – Obuka za savetnika za hemikalije PMF Nis

svrha uplate  – Obnova licence