Teme master radova na Departmanu za hemiju 2021/2022.

Postavljene su teme master radova za školsku 2021/22 godinu. Obaveštavaju se studenti da je potrebno da do 27. decembra studentskoj službi dostave popunjen dokument sa pet tema master radova po redosledu od najvećeg do najmanjeg prioriteta.

Teme master radova na Departmanu za hemiju