01.04.2024. Набавка угоститељских услуга

29.03.2024. nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera

08.02.2023. Набавка услуге периодични преглед уређаја за гашење пожара, испитивање хидраната, мерење громобранске инсталације

16.11.2023. Nabavka i montaža aluminijumske stolarije

31.08.2023. набавка услуга сервисирања лифта

31.08.2023. набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја

13.07.2023. набавка услуге ангажовања лица за безбедност и здравље на раду

12.07.2023. набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја

10.07.2023. набавка комбинованог фрижидера

05.06.2023. набавка услуга хотелског смештаја

17.05.2023. nabavka opreme za ronjenje - ronilačka boca, creva, regulatori i kompenzatori

17.05.2023. nabavka ronilačkih odela i maski

21.04.2023. Nabavka vodovodnog materijala

21.04.2023. Набавка фрижидера и замрзивача

21.04.2023. Набавка електроматеријала

31.03.2023. Набавка угоститељских услуга

07.03.2023. набавка услуге израде плана процене ризика од катастрофа и плана заштите од спасавања

14.02.2023. набавка биопцијске игле за мека ткива 14г

16.12.2022. НАБАВКА АПАРАТА ЗА ВАКУМИРАЊЕ

07.12.2022. НАБАВКА ПОКЛОН ВАУЧЕРА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

01.09.2022. НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И МОНТАЖЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

01.09.2022. НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРИЈА 12, 13, 14 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО - МАТАМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

01.09.2022. НАБАВКА И МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ СТОЛАРИЈЕ У ПРОСТОРИЈИ 12 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

01.09.2022. НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈА 12, 13, И 14 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

19.08.2022. НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА НА УРЕЂЕНјУ ПРОСТОРИЈА БР. 12, 13 И 14 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

15.08.2022. Набавка и монтажа алуминијумске столарије у просторији 12 Природно-математичког факултета у Нишу

08.08.2022. Набавка градјевинско-занатских радова на уређењу просторија 12, 13 14 на галерији Природно-математичког факултета у Нишу.

01.08.2022. Набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

20.06.2022.Набавка услуге ангажовања лица за безбедност и здравље на раду запослених за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

20.06.2022.Набавка услуге ажурирања акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

17.06.2022. Набавка фрижидера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

13.06.2022. Набавка металних ормана за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

03.06.2022. Набавка услуга сервисирања лифта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

27.05.2022. Поновљени поступак набавке боја, лакова и прибора за бојење за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

27.05.2022. Набавка вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

27.05.2022. Набавка ламината за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

26.05.2022. Поновљени поступак набавке производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

11.05.2022. Набавка средстава за хигијену за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

11.05.2022. Набавка производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

05.05.2022. Набавка боја, лакова и прибора за бојење за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

05.05.2022. Набавка клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

28.04.2022. Обавезна годишња контрола исправности и безбедности путничког лифта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

14.04.2022. Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

11.04.2022. Набавка водоводног материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

06.04.2022. Набавка монтажног (магацинског) контејнера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

31.03.2022. Набавка електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

31.03.2022. Набавка угоститељских услуга за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

07.03.2022. Набавка комбинованог фрижидера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.