24.05.2024. Набавка средстава за хигијену

21.05.2024. Набавка производа за репрезентацију

01.04.2024. Набавка угоститељских услуга

29.03.2024. nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera

08.02.2023. Набавка услуге периодични преглед уређаја за гашење пожара, испитивање хидраната, мерење громобранске инсталације

16.11.2023. Nabavka i montaža aluminijumske stolarije

31.08.2023. набавка услуга сервисирања лифта

31.08.2023. набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја

13.07.2023. набавка услуге ангажовања лица за безбедност и здравље на раду

12.07.2023. набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја

10.07.2023. набавка комбинованог фрижидера

05.06.2023. набавка услуга хотелског смештаја

17.05.2023. nabavka opreme za ronjenje - ronilačka boca, creva, regulatori i kompenzatori

17.05.2023. nabavka ronilačkih odela i maski

21.04.2023. Nabavka vodovodnog materijala

21.04.2023. Набавка фрижидера и замрзивача

21.04.2023. Набавка електроматеријала

31.03.2023. Набавка угоститељских услуга

07.03.2023. набавка услуге израде плана процене ризика од катастрофа и плана заштите од спасавања

14.02.2023. набавка биопцијске игле за мека ткива 14г

16.12.2022. НАБАВКА АПАРАТА ЗА ВАКУМИРАЊЕ

07.12.2022. НАБАВКА ПОКЛОН ВАУЧЕРА ЗА КУПОВИНУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

01.09.2022. НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И МОНТАЖЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

01.09.2022. НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРИЈА 12, 13, 14 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО - МАТАМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

01.09.2022. НАБАВКА И МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ СТОЛАРИЈЕ У ПРОСТОРИЈИ 12 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

01.09.2022. НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈА 12, 13, И 14 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

19.08.2022. НАБАВКА ЕЛЕКТРО РАДОВА НА УРЕЂЕНјУ ПРОСТОРИЈА БР. 12, 13 И 14 НА ГАЛЕРИЈИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

15.08.2022. Набавка и монтажа алуминијумске столарије у просторији 12 Природно-математичког факултета у Нишу

08.08.2022. Набавка градјевинско-занатских радова на уређењу просторија 12, 13 14 на галерији Природно-математичког факултета у Нишу.

01.08.2022. Набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

20.06.2022.Набавка услуге ангажовања лица за безбедност и здравље на раду запослених за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

20.06.2022.Набавка услуге ажурирања акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

17.06.2022. Набавка фрижидера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

13.06.2022. Набавка металних ормана за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

03.06.2022. Набавка услуга сервисирања лифта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

27.05.2022. Поновљени поступак набавке боја, лакова и прибора за бојење за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

27.05.2022. Набавка вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

27.05.2022. Набавка ламината за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

26.05.2022. Поновљени поступак набавке производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

11.05.2022. Набавка средстава за хигијену за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

11.05.2022. Набавка производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

05.05.2022. Набавка боја, лакова и прибора за бојење за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

05.05.2022. Набавка клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

28.04.2022. Обавезна годишња контрола исправности и безбедности путничког лифта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

14.04.2022. Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

11.04.2022. Набавка водоводног материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

06.04.2022. Набавка монтажног (магацинског) контејнера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

31.03.2022. Набавка електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

31.03.2022. Набавка угоститељских услуга за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

07.03.2022. Набавка комбинованог фрижидера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.