06.04.2022. Набавка магацинског контејнера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

31.03.2022. Набавка електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

31.03.2022. Набавка угоститељских услуга за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

07.03.2022. Набавка комбинованог фрижидера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

16.12.2021. Набавка услуга штампе за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

16.12.2021. Набавка поклон ваучера за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених на Природно-математичком факултету у Нишу.

15.12.2021. Набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

14.12.2021. Набавка материјала за узорковање земљишта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

02.12.2021. Набавка фрижидера и микроталасне пећнице за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

05.11.2021. Набавка микроталасне пећнице за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

05.11.2021. Набавка спектралних цеви за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

03.11.2021. Набавка батерије за дрон за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

26.10.2021. Набавка фрижидера и блендера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

13.10.2021. Набавка лабораторијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

20.09.2021. Набавка фрижидера за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

14.07.2021. Набавка услуга сервисирања и монтаже клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

14.07.2021. Сукцесивна набавка клима уређаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

02.07.2021. набавке металних ормана за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

01.07.2021. –Поновљени поступак набавке услуга на уређењу зелених површина за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

22.06.2021. – набавка услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.

22.06.2021. – Набавка услуга на уређењу зелених површина за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

11.06.2021. – набавка намештаја за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

04.06.2021. – набавка хотелских услуга за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

04.06.2021. – набавка услуге сервисирања лифта за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

31.05.2021. – набавка услуге испитивања услова радне околине за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

06.05.2021. – набавка средстава за хигијену за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

06.05.2021. – набавка производа за репрезентацију за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

14.04.2021. – набавка боје и лакова за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

14.04.2021. – набавка вијачне робе и металне галантерије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

30.03.2021. – набавка Електроматеријала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

30.03.2021. – набавка водоводног материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

26.03.2021. – сукцесивна набавка таблета и графичких табли 30/2021 за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

26.03.2021. – набавка угоститељских услуга 09/2021 за потребе Природно-математичког факултета у Нишу

22.02.2021. – набавка услуге периодичног прегледа уређаја за гашење пожара, испитивање хидраната, мерење громобранске инсталације, основна обука и контрола знања из области ЗОП-а за потребе Природно-математичког факултета у Нишу.