20.09.2019. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

01.07.2019. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

29.05.2019. - Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

29.05.2019. - Nabavka vode i kafe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

16.05.2019. - Usluge servisiranja lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

16.04.2019. - Nabavka boje i lakova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

11.04.2019. - Ponovljeni postupak nabavke vijacne robe I metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

03.04.2019. - Nabavka vijacne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

01.04.2019. - Nabavka usluge obuke zaposlenih iz bezbednosti i zdravlja na radu na Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

27.03.2019. - Nabavka usluge izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

25.03.2019. - Nabavka usluge izmene I dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

18.03.2019. - Nabavka kontejnera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

18.03.2019. - Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

11.02.2019. - Nabavka radova na zameni spuštenog plafona za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš