01.04.2024. Nabavka ugostiteljskih usluga

29.03.2024. nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera

08.02.2023. Nabavka usluge periodični pregled uređaja za gašenje požara, ispitivanje hidranata, merenje gromobranske instalacije

16.11.2023. Nabavka i montaža aluminijumske stolarije

31.08.2023. nabavka usluga servisiranja i montaže klima uređaja

13.07.2023. nabavka usluge angažovanja lica za bezbednost i zdravlje na radu

17.05.2023. nabavka opreme za ronjenje - ronilačka boca, creva, regulatori i kompenzatori

17.05.2023. nabavka ronilačkih odela i maski

21.04.2023. Nabavka vodovodnog materijala

21.04.2023. Nabavka frižidera i zamrzivača

07.03.2023. nabavka usluge izrade plana procene rizika od katastrofa i plana zaštite od spasavanja

07.12.2022. NABAVKA POKLON VAUČERA ZA KUPOVINU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA

01.09.2022. NABAVKA GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJA 12, 13, 14 NA GALERIJI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU

01.09.2022. NABAVKA I MONTAŽA ALUMINIJUMSKE STOLARIJE U PROSTORIJI 12 NA GALERIJI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU

01.09.2022. NABAVKA ELEKTRO RADOVA ZA UREĐENJE PROSTORIJA 12, 13 I 14 NA GALERIJI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU

19.08.2022. NABAVKA ELEKTRO RADOVA NA UREĐENјU PROSTORIJA BR. 12, 13 I 14 NA GALERIJI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU

15.08.2022. Nabavka i montaža aluminijumske stolarije u prostoriji 12 Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

08.08.2022. Nabavka gradjevinsko-zanatskih radova na uređenju prostorija 12, 13 14 na galeriji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

01.08.2022. Nabavka usluga servisiranja i montaže klima uređaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.06.2022.Nabavka usluge angažovanja lica za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.06.2022.Nabavka usluge ažuriranja akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

17.06.2022. Nabavka frižidera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

13.06.2022. Nabavka metalnih ormana za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

03.06.2022. Nabavka usluga servisiranja lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

27.05.2022. Ponovljeni postupak nabavke boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

27.05.2022. Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

27.05.2022. Nabavka laminata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

26.05.2022. Ponovljeni postupak nabavke proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

11.05.2022. Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

11.05.2022. Nabavka proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

05.05.2022. Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

05.05.2022. Nabavka klima uređaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

28.04.2022. Obavezna godišnja kontrola ispravnosti i bezbednosti putničkog lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

14.04.2022. Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

11.04.2022. Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

06.04.2022. Nabavka montažnog (magacinskog) kontejnera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

31.03.2022. Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

07.03.2022. Nabavka kombinovanog frižidera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.