06.05.2021. – nabavka sredstava za higijenu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Niš

06.05.2021. – nabavka proizvoda za reprezentaciju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Niš

26.03.2021. – sukcesivna nabavka tableta i grafičkih tabli 30/2021 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.03.2021. – nabavka ugostiteljskih usluga 09/2021 za potrebe Prirodno-matematickog fakulteta u Nišu

22.02.2021. – nabavka usluge periodicnog pregleda uredjaja za gašenje pozara, ispitivanje hidranata, merenje gromobranske instalacije, osnovna obuka i kontrola znanja zaposlenih iz oblasiti ZOP-a za potrebe Prirodno-matematickog fakulteta u Nišu