01.07.2019. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


29.05.2019. – Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


29.05.2019. – Nabavka vode i kafe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


16.05.2019. – Usluge servisiranja lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
11.04.2019. – Ponovljeni postupak nabavke vijacne robe I metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


03.04.2019. – Nabavka vijacne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


01.04.2019. – Nabavka usluge obuke zaposlenih iz bezbednosti i zdravlja na radu na Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


27.03.2019. – Nabavka usluge izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


25.03.2019. – Nabavka usluge izmene I dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

 


18.03.2019. – Nabavka kontejnera za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš
11.02.2019. – Nabavka radova na zameni spuštenog plafona za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

07.12.2018. – Nabavku usluga na uređenju zelenih površina za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


16.10.2018. – Nabavka usluga servisiranja „Shimadzu UV-1650PC SPEKTROFOTOMETRA“ za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


14.09.2018. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


04.09.2018. – Ponovljeni postupak za nabavku laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


28.08.2018. – Nabavka laminata sa ugradnjom za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


12.07.2018. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


14.05.2018. – Nabavka usluge servisiranja liftova za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


10.04.2018. – Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


27.03.2018. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


19.03.2018. – Nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


19.03.2018. – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


13.09.2017. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


13.09.2017. – Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš


11.05.2017. – USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SA ZAMENOM REZERVNIH DELOVA LIFTA


23.03.2017. – NABAVKA VIJAČNE ROBE I METALNE GALANTERIJE


23.03.2017. – NABAVKA BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE


20.03.2017. – NABAVKA VODOVODNOG MATERJALA


20.03.2017. – NABAVKA ELEKTROMATERJALA