25.11.2020. – Nabavka usluga servisiranja labaratorijske opreme za potrebe departmana za biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

04.09.2020. – Nabavka usluge servisiranja i zamene delova mikroktoma ,,LeiLca RM212RT" za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

04.09.2020. – Nabavka usluge izrade plana zaštite i spasavanja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

12.06.2020. – Nabavka usluge angažovanja lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

01.06.2020. – Nabavka periodičnog pregleda uređaja za gašenje požara za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

19.05.2020. – Nabavka Usluge servisiranje lifta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

08.04.2020. – PONOVLJENI POSTUPAK NabavkE BOJA, LAKOVA I PRIBORA ZA BOJENJE za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

03.04.2020. – Nabavka vijačne robe i metalne galanterije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

03.04.2020. – Nabavka boja, lakova i pribora za bojenje za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.03.2020. – Nabavka vodovodnog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

16.03.2020. – Nabavka usluge Ponovljeni postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje terenske nastave na osnovnim i master akademskim studijama Departmana za geografiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.03.2020. – Nabavka usluge izbora najpovoljnijeg ponudjača za izvođenje terenske nastave na osnovnim i master akademskim studijama Departmana za geografiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

20.02.2020. – Nabavka usluge ispitivanja panik svetiljki za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

06.02.2020. – Nabavka usluge ispitivanja uslova radne okolone za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

06.02.2020. – Nabavka usluge periodičnog pregleda električnih instalacija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu

10.12.2019. – Nabavka POKLON VAUČERA ZA KUPOVINU NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU ZAPOSLENIH za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš

20.09.2019. – Nabavka usluga osiguranja studenata za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – Niš