Председник

Др Бранимир Тодоровић

Ванредни професор


Заменик председника

Др Владимир Жикић

Редовни професорЧланови из реда наставног особља

Др Александра Павловић

Редовни професор

БЗ
Др Бојан Златковић

Редовни професор

Др Горан Петровић

Редовни професор

Др Драган Ђорђевић

Редовни професор

Др Мића Станковић

Редовни професор

Др Ненад Милојевић

Редовни професор

Др Предраг Станимировић

Редовни професор

ЉК
Др Љиљана Костић

Ванредни професор

Др Марија Братић

Ванредни професор

Др Наташа Мартић-Бурсаћ

Ванредни професор


Чланови из реда ненаставног особља

Чланови из реда студената

Дијана Јовановић

студент

Департман за
хемију

Јасмина Димић

студент

Департман за
математику

Данијела Николић

студент

Департман за
хемију

Софија Павловић

студент

Департман за
математику

Чланови из реда оснивача

Ивана Крстић, дипл. инжењер фитомедицине
др Саша Величковић
др Мишко Живић
Милош Јоцић, мастер правник
Милан Радојковић, мастер географ
Оливера Богићевић, мастер инжењер менаџмента
др Братислав Стојковић
др Јасмина Ранђеловић