Dr Goran M. Petrović

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Goran M. Petrović

Dr Goran M. Petrović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-108

Biografija

др Горан Петровић, редовни професор на Департману за хемију Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу, рођен је 27.01.1964.год. у Нишу где и данас живи. Основну и средњу школу је завршио као носилац Вукових диплома. Филозофски факултет у Нишу, група за хемију, уписао је школске 1982/83. године а студије започео школске 1983/84. године због одслужења војног рока. Студије је завршио са просечном оценом 9,20 и дипломирао 1987. године са оценом 10. Последипломске студије на Органско-биохемијском смеру Студијске групе за хемију уписао је ш
BiografijaAngažovanjaPublikacije