Dr Bojan К. Zlatković

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Slika nije dostupna

Dr Bojan К. Zlatković

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 405

018/533 015, lok.155

Biografija

Бојан Златковић је рођен 1970. године у Нишу. Основну и средњу школу завршио је у родном граду, стекавши квалификацију Лабораториски техничар за биологију. Природно-математички факултет је уписао школске 1989/90. године на Универзитету у Новом Саду. Студије на Одеску за Биологију, смер професор биологије, завршио је 1999. године са општим успехом 9,10 у току студија. Дипломски рад под називом “Флора Сићевачке клисуре“ одбранио је са оценом 10 на дипломском испиту. Последипломске студије уписао је школске 1999/2000. године на Биолошком факултету Уни
BiografijaAngažovanjaPublikacije