Dr Nataša M. Martić-Bursać

Vanredni profesor

Departman za geografiju

Dr Nataša M. Martić-Bursać

Dr Nataša M. Martić-Bursać

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 409

018/533 015, lok.124

Biografija

    Biografija   Nataša Martić Bursać    Lični podaci   Godina i mesto rođenja: 1973, Niš, Srbija Adresa fakulteta: Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za geografiju, Kabinet 409 Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija Tel. : +381 18 533015, lokal 129 Fax: +381 18 533014 e-mail: natasam@pmf.ni.ac.rs, natasa.martc-bursac@pmf.edu.rs, natasamarticbursac@gmail.com   Obrazovanje Osnovne studije: 1995/96, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Srbija Diplomski rad: 2000, „Kompleks klizišta i osulina Zavojskog jezera“, Mentor: Prof. dr Živorad Martinović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini,
BiografijaAngažovanjaPublikacije