Dr Aleksandra N. Pavlović

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Aleksandra N. Pavlović

Dr Aleksandra N. Pavlović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-4

018/514881, 514880

Biografija

Александра Павловић рођена је у Нишу. Уписала је Филозофски факултет у Нишу, смер хемија школске 1993/94. године и дипломирала на истом 29.05.1998. године. Била је стипендиста града Ниша током основних студија. Школске 1998/1999. године уписала је последипломске студије на Филозофском факултету у Нишу, на Одсеку за хемију, смер аналитичка хемија. Након завршетка студија радила је на Филозофском факултету као сарадник на пројекту МНТР Републике Србије "Разрада нових аналитичких метода за анализу елемената у узорцима природног и вештачког порекла
BiografijaAngažovanjaPublikacije